Profile picture of 林嘉安

林嘉安醫生

香港大學內外全科醫學士, 皇家放射科醫學院院士, 香港放射科醫學院院士, 香港醫學專科學院院士(放射科)
臨床腫瘤科醫生
  • 中建大廈(腫瘤科)
預約診症

使用醫院

  • 港怡醫院
  • 養和醫院

ICON中心位置

中建大廈(腫瘤科) View centre
查看全部

搜尋